Wat hebben wij te bieden?

Er worden verschillende activiteiten en diensten door ons geboden aan de cliënten. Onder andere wordt door ons geboden:

Activiteiten

De onderwerpen variëren van opvoeding tot omgaan met verdriet. Enkele activiteiten die ook door ons worden geboden zijn: Nederlandse taalles, beweging, kennismaking met de natuur en tekenen. De rode draad bij dit alles is ‘het goed in je vel zitten.’

Individuele begeleiding

De individuele begeleiding heeft als doel het behouden en/of vergroten van de zelfredzaamheid van de cliënt. Ook wordt vaak het sociale netwerk van de cliënt betrokken tijdens de begeleiding.

Groepsbegeleiding

Begeleiding Groep wordt meestal gebruikt als iemand door een aandoening niet in staat is om te werken. Het doel hierbij is om de cliënt een normaal mogelijk dagritme te geven.

Bij Peywand Zorg worden er dagelijks groepsactiviteiten aangeboden die passen bij de belangstelling van de cliënten. Hiernaast wordt er ook veel tijd besteed aan het leren van de Nederlandse taal en cultuur.

Maatschappelijke ondersteuning

Iedereen krijgt wel eens te maken met problemen in zijn of haar leven. U kunt hierbij denken aan gezinsproblemen, schulden, aanpassingsproblemen en rouwverwerking. In al deze gevallen is professionele ondersteuning onmisbaar. U kunt hiervoor bij Paywand Zorg terecht en indien nodig kan u verwezen worden naar een andere instantie.

Administratieve ondersteuning

Nederland heeft veel wetten, regels en voorzieningen. Veel mensen vinden het moeilijk om formulieren in te vullen en/of de administratie thuis goed geregeld te houden.
Wij helpen gratis met het invullen van de volgende formulieren:
– Bijzondere bijstand: medische kosten,langdurigheidstoeslag enz.
– Kwijtschelding gemeentelijke belastingen
– Zorg- en huurtoeslag
– Zorgverzekering: aanvragen, declareren
– Kinderopvang
– Schuldhulpverlening

Bemiddeling/doorverwijzing

U kunt bij Paywand Zorg  terecht met alle vragen waar u mee zit. Wij kennen de sociale kaart en onderhouden contacten met diverse instanties en verenigingen die u kunnen ondersteunen en/of begeleiden met problemen indien nodig is.

Dienstverlening

De dienstverlening van Peywand Zorg is gebaseerd op drie pijlers: Samenwerking, eenwording en toekomstmogelijkheden. Onze medewerkers hebben verschillende achtergronden en spreken meerdere talen. Wij kunnen u eventueel in uw eigen taal hulp bieden.

Vraaggericht
Bij Peywand Zorg werken wij ook vraaggericht. Hiermee bedoelen wij dat u wordt geholpen waar het zelf niet lukt. Tegelijkertijd wordt u geleerd hoe u de zaken in het vervolg zelfstandig kan regelen. Samen met een professionele hulpverlener van Peywand Zorg gaat u samen te werk. Tijdens dit proces wordt er samen met u afspraken gemaakt over  het evenwicht tussen wat u vraagt en wij kunnen bieden om misverstanden te voorkomen. Wij doen dit altijd met respect, vriendelijkheid en gelijkwaardigheid.

Het hele netwerk
Wanneer u met uw hulpvraag bij Peywand Zorg komt, kan het zo zijn dat er meerdere mensen aandeel hebben aan het probleem. Bij bepaalde problemen is het nodig om samen te komen met alle betrokkenen, om tot een oplossing te kunnen komen. Bijvoorbeeld als er sprake is van ruzie. Het kan dus voorkomen dat gezinsleden, familie of vrienden bij het proces worden betrokken.

Het probleem staat centraal
Het kan zijn dat u een heel specifiek probleem heeft. Dan is het soms handiger om dit probleem centraal te stellen en stapsgewijs naar een  oplossingen toe werken. 

Voor wie?

Peywand Zorg biedt begeleiding en ondersteuning aan iedereen vanaf 23 jaar. Graag bieden wij ouderen activiteiten aan om kennis te maken met anderen maar ook om zich te kunnen ontspannen en ontwikkelen. Vanuit de vraag van de cliënt behandelen wij actuele onderwerpen maar ook onderwerpen die de belangstelling van de cliënt trekken. Als het niet mogelijk is om een van de activiteiten bij te wonen op onze dan komen wij graag naar u toe. Ons doel van het aanbieden van de activiteiten is om de ouderen zich minder eenzaam te laten voelen.

Gezinnen
Peywand Zorg wilt hulp bieden aan ouders die problemen ervaren bij de opvoeding en de communicatie met hun kinderen. De gekozen benadering voor het gezin is de systeemgerichte aanpak van de problemen waarbij de gezinsleden actief zullen samenwerken naar de oplossing van de problemen.  Wij zorgen ervoor dat de communicatie met uw kind zal verbeteren om beter contact met uw kind te kunnen leggen.  Ook wordt erg gebruik gemaakt van relatietherapie om de relatie tussen de gezinsleden hechter te maken. Peywand Zorg wil zorgen voor een fijne en gezonde sfeer binnen het gezin waarbij gezinsleden op een harmonieuze en gezonde manier met elkaar kunnen communiceren.