Doelstelling

Doelstelling
Wij geloven dat je kan leren hoe je gelukkig kan leven en willen hier graag aan bijdragen. Wij willen mensen leren hoe ze de uitdagingen op hun pad kunnen overwinnen. Daarom gaan wij bij het invullen van onze missie uit van de volgende kernwaarden: veiligheid, openheid, vertrouwen, ontwikkeling, betrokken en respect.

Veiligheid
Wij geloven dat ieder mens zich kan ontwikkelen in een veilige omgeving en bieden een veilige omgeving waarin mensen worden geïnspireerd om het beste in zichzelf naar boven te halen.

Openheid
Paywand Zorg gelooft dat hulp goed en gemakkelijk bereikbaar moet zijn voor een ieder die dat nodig heeft. Daarom bieden wij activiteiten die goed en makkelijk bereikbaar zijn.

Vertrouwen
Paywand Zorg hecht een grote waarde aan onderling vertrouwen. Wij gaan zo zorgvuldig mogelijk om met (gevoelige) informatie en wordt de privacy van de cliënt gewaarborgd.

Ontwikkeling
Wij willen dat ons aanbod zo goed mogelijk aansluit bij de wensen en behoeften van de cliënt om de ontwikkeling binnen de maatschappij te stimuleren.

Betrokken
Paywand Zorg gelooft in de kwaliteiten van de cliënt. Zij beloven om zich als een betrokken helper in te zetten voort het recht van de cliënten.

Respect
Paywand Zorg gelooft dat waar mensen met respect met elkaar omgaan, mensen stappen durven te nemen en kunnen zetten op een nieuwe onbekende weg.