Onze missie en visie

Missie
Iedereen kan (samen)werken aan een mooie toekomst
Paywand zorg biedt hulp en ondersteuning aan mensen met sociaal economische en/of sociaal maatschappelijke problemen in Noord-Holland. Paywand Zorg streeft ernaar dat mensen zich op eigen wijze zo goed mogelijk ontwikkelen, waardoor zij zich zelfstandig kunnen redden in de samenleving en zich verder kunnen ontwikkelen. Maar ook dat zij actief kunnen deelnemen aan het maatschappelijke leven en verantwoordelijkheid voor zichzelf en anderen kunnen dragen.

Wij willen voor onze cliënten een organisatie met een gezicht zijn waar men gemakkelijk op af kan stappen voor informatie of ondersteuning. Hierbij vinden wij het belangrijk dat de klant zich gehoord, begrepen, veilig en vertrouwd voelt.
Voor onze relaties zijn wij een betrouwbare, prettige en creatieve partner die bereid is tot een goede samenwerking.

Visie
‘Een wereld waarin iedereen volwaardig participeert’
Voor Paywand zorg Zorg staat de kwaliteit van leven en echte samenwerking in de samenleving, van mensen met een andere taal en culturele achtergrond, centraal. Ook wanneer ziekte, gebrek of ouderdom dit lastiger maken.
Paywand zorg Zorg stimuleert haar cliënten om op één of meer gebieden van het maatschappelijk leven samen te werken en zich in te zetten voor de Nederlandse maatschappij. Onderlinge betrokkenheid bepaalt tenslotte de kracht en kwaliteit van de samenleving. Betrokkenheid begint met meedoen: in de zorg voor anderen, in vrijwilligerswerk of in een baan.

Paywand Zorg wil een zelfkritische organisatie zijn die continu streeft naar verbetering, om op deze manier een invloedrijke organisatie te worden binnen de regio’s.

Doelstelling
Wij geloven dat je kan leren hoe je gelukkig kan leven en willen hier graag aan bijdragen. Wij willen mensen leren hoe ze de uitdagingen op hun pad kunnen overwinnen. Daarom gaan wij bij het invullen van onze missie uit van de volgende kernwaarden: veiligheid, openheid, vertrouwen, ontwikkeling, betrokken en respect.

Veiligheid
Wij geloven dat ieder mens zich kan ontwikkelen in een veilige omgeving en bieden een veilige omgeving waarin mensen worden geïnspireerd om het beste in zichzelf naar boven te halen.

Openheid
Paywand Zorg gelooft dat hulp goed en gemakkelijk bereikbaar moet zijn voor een ieder die dat nodig heeft. Daarom bieden wij activiteiten die goed en makkelijk bereikbaar zijn.

Vertrouwen
Paywand Zorg hecht een grote waarde aan onderling vertrouwen. Wij gaan zo zorgvuldig mogelijk om met (gevoelige) informatie en wordt de privacy van de cliënt gewaarborgd.

Ontwikkeling
Wij willen dat ons aanbod zo goed mogelijk aansluit bij de wensen en behoeften van de cliënt om de ontwikkeling binnen de maatschappij te stimuleren.

Betrokken
Paywand Zorg gelooft in de kwaliteiten van de cliënt. Zij beloven om zich als een betrokken helper in te zetten voort het recht van de cliënten.

Respect
Paywand Zorg gelooft dat waar mensen met respect met elkaar omgaan, mensen stappen durven te nemen en kunnen zetten op een nieuwe onbekende weg.