Wat hebben wij te bieden?

Er worden verschillende activiteiten en diensten door ons geboden aan de cliënten. Onder andere wordt door ons geboden:

Maatschappelijke ondersteuning
Iedereen krijgt wel eens te maken met problemen in zijn of haar leven. U kunt hierbij denken aan gezinsproblemen, schulden, aanpassingsproblemen en rouwverwerking. In al deze gevallen is professionele ondersteuning onmisbaar. U kunt hiervoor bij Paywand Zorg terecht en indien nodig kan u verwezen worden naar een andere instantie.

Samenkomsten
Iedereen heeft zich wel een keertje eenzaam gevoeld. Er is gebleken dat dit veel bij ouderen voorkomt. Ouderen die zich eenzaam voelen kunnen bij Paywand Zorg terecht voor een praatje, samen een kopje koffie drinken of kunnen meedoen aan een activiteit zoals bijvoorbeeld koken. Als u door een beperking of ziekte niet naar ons toe kan komen, dan komen wij graag naar u toe. Wilt u misschien dat iemand u regelmatig bezoekt of samen activiteiten met u gaat doen, wandelen bijvoorbeeld, dan kunnen wij u helpen bij het zoeken naar een geschikt persoon.

Opvoedingsadvies
Veel opvoedingsonderwerpen zijn er al heel lang. U krijgt bijvoorbeeld te maken met een opstandige peuter, een puber, een lastige eter of een slechte slaper. Maar ook met thema’s als belonen, delen, straffen, regels, grenzen, negeren en consequent zijn. Wij kunnen u helpen om een fijne gezinssfeer te creëren waarbij iedereen op een prettige manier met elkaar communiceert.

Administratieve ondersteuning
Nederland heeft veel wetten, regels en voorzieningen. Veel mensen vinden het moeilijk om formulieren in te vullen en/of de administratie thuis goed geregeld te houden.
Wij helpen gratis met het invullen van de volgende formulieren:
– Bijzondere bijstand: medische kosten,langdurigheidstoeslag enz.
– Kwijtschelding gemeentelijke belastingen
– Zorg- en huurtoeslag
– Zorgverzekering: aanvragen, declareren
– Kinderopvang
– Schuldhulpverlening

Bemiddeling/doorverwijzing
U kunt bij Paywand Zorg terecht met alle vragen waar u mee zit. Wij kennen de sociale kaart en onderhouden contacten met diverse instanties en verenigingen die u kunnen ondersteunen en/of begeleiden met problemen indien nodig is.

Belangenbehartiging
Paywand Zorg komt voor u op als het gaat om het oplossen van problemen met overheidsdiensten. Maar ook gaan wij op verzoek mee naar belangrijke afspraken met verschillende instellingen en organisaties, bijvoorbeeld: problematiek op juridisch en/of financieel gebied.

Activiteiten
De onderwerpen variëren van opvoeding tot omgaan met verdriet.
Enkele activiteiten die ook door ons worden geboden zijn: Nederlandse taalles, beweging, kennismaking met de natuur en tekenen. De rode draad bij dit alles is ‘het goed in je vel zitten.’

Begeleiding
Wij bieden ook individuele en groepsbegeleiding. Bij ons richt de individuele begeleiding zich op het ondersteunen van de zelfredzaamheid op alle levensgebieden, meestal persoonlijke verzorging, verpleging etc. Dit is totaal afhankelijk van uw vraag.

Begeleiding Individueel
De individuele begeleiding heeft als doel het behouden en/of vergroten van de zelfredzaamheid van de cliënt Ook wordt vaak het sociale netwerk van de cliënt betrokken tijdens de begeleiding.

Begeleiding Groep
Begeleiding Groep wordt meestal gebruikt als iemand door een aandoening niet in staat is om te werken. Het doel hierbij is om de cliënt een normaal mogelijk dagritme te geven.
Bij Paywand Zorg worden er dagelijks groepsactiviteiten aangeboden die passen bij de belangstelling van de cliënten. Hiernaast wordt er ook veel tijd besteed aan het leren van de Nederlandse taal en cultuur.